Historik

Villalid AB grundades år 2005 av Mikael och Mia Hägerlid. Ända sedan starten har kvalitet, personlighet och trygghet varit våra kärnvärden.

Mikael Hägerlid är högskoleingenjör och har över 20 års erfarenhet som egen företagare i byggbranschen. Han har varit byggledare för närmare 300 nybyggnationer samt om- och tillbyggnader av enfamiljshus. Under 10 år drev  Mikael Vendu Bygg och Förvaltning, med en omsättning på ca 30 miljoner kronor per år. Företaget uppförde prefabricerade hus från ett flertal kända hustillverkare, men också ett flertal lösvirkesproduktioner.

Mia Hägerlid är civilekonom med en magisterexamen i företagsekonomi. Hon har tio års erfarenhet från HR, projektledning och verksamhetsutveckling. Idag driver vi tillsammans vårt familjeföretag Villalid.

Vi har under våra verksamma 14 år, byggt och renoverat ett 100-tal villor och enfamiljshus. Från och med februari 2017 har vi dock helt inriktat vår verksamhet på att renovera lägenheter. Vi har sedan 2017 renoverat 250 lägenheter.

Tyvärr har vi helt slutat arbeta mot konsumenter/privatpersoner. Villalid arbetar idag enbart med B2B. Vi har specialiserat oss på stambyten, där vi är effektiva och konkurrenskraftiga. Vi är idag 35 medarbetare och omsätter ca 30 milj kr.

Välkommen till Villalid – Built with Confidence