När vi inledde vårt projekt att renovera och tillbygga vårt hus valde vi på arkitektens inrådan att kontakta Villalid; ett beslut vi inte ångrat! Vi har genomgående fått ett professionellt och pragmatiskt bemötande, och har under projektets gång haft en väldigt konstruktiv dialog med Micke, Maria och övriga Villalid-representanter. Vi uppskattar också dom förslag till förändringar och justeringar vi fått löpande, som berört allt ifrån kostnadsbesparingar till konstruktionsförbättringar och estetik. Det är många frågor som man som byggherre ska ta ställning till under ett större byggprojekt, och då är det skönt när har en kunnig och nyfiken entreprenör att ringa till som kan presentera möjliga alternativ  på ett sätt som gör att man även som lekman känner att man alltid kan fatta rätt beslut.

 

Martin och Johanna Whitlock